Đăng ký hội viên
Tìm kiếm  
New Page 1
 Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Xác định tái cơ cấu DNNN không chỉ đơn thuần là sắp xếp, tổ chức lại mà đòi hỏi phải có sự đổi mới về chiều sâu, đi vào những vấn đề cốt lõi để phát hiện các nguyên nhân làm gia tăng hoặc giảm giá trị, phát huy các tiềm năng, khắc phục các tồn tại, bất cập của DNNN. Qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường vai trò dẫn dắt nền kinh tế của DNNN, hình thành các DNNN vững mạnh, đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế...Thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 10800/BTC-TCDN ngày 10 tháng 8 năm 2012; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 3489/UBND-KTN ngày 11 tháng 9 năm 2012 về việc xây dựng Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên 100% vốn nhà nước xây dựng Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015; đồng thời, giao Sở Tài chính làm đầu mối tiếp nhận và lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của 03/08 Công ty TNHH 100% vốn nhà nước, cụ thể: Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Công trình giao thông Bình Thuận và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Hàm Tân. Còn lại 05 doanh nghiệp (Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh, Công ty Lâm nghiệp Tánh Linh, Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Phan Thiết, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận) đang hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu theo ý kiến góp ý của các sở, ngành, Sở Tài chính sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.

Hiện nay, có 03 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bình Thuận phê duyệt Đề án tái cơ cấu không đầu tư vốn ra ngoài ngành, hoặc thua lỗ kéo dài phải xử lý các tồn tại về tài chính. Đó là, Công ty TNHH Một thành viên Công trình giao thông Bình Thuận thực hiện cổ phần hóa theo phương án sắp xếp và cổ phần hóa Công ty Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch cổ phần hoá: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31 tháng 12 năm 2013, thời điểm chính thức chuyển sang hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần là ngày 01 tháng 10 năm 2014. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Hàm Tân giữ nguyên mô hình là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước. Việc triển khai đề án tái cơ cấu tập trung vào công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp. Áp dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đang chỉ đạo các sở, ngành tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phương án sáp nhập 02 Công ty Lâm nghiệp (Công ty Lâm nghiệp Tánh Linh vào Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh) có quy mô nhỏ, chức năng hoạt động giống nhau, địa bàn hoạt động liền kề nhau để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp.

 Nhìn chung, do các doanh nghiệp được phê duyệt Đề án tái cơ cấu hầu như chỉ tập trung kinh doanh một số hoạt động chính, nên sau khi tái cơ cấu mô hình hoạt động, quy mô hoạt động, vốn kinh doanh không thay đổi nhiều so với ban đầu; vì vậy, kết quả sau tái cơ cấu doanh nghiệp không tạo ra hiệu quả đột biến mà chủ yếu duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng. Bộ máy quản lý điều hành được đào tạo bồi dưỡng từng bước nâng cao năng lực quản lý. 

 Việc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp là do quá trình xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước kéo dài, do một vài doanh nghiệp phải nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp sao cho phù hợp với thực trạng tài chính, nguồn nhân lực hiện có của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp có vốn hoạt động thấp, không có khả năng đầu tư cải tiến kỹ thuật tăng hiệu quả kinh doanh.

 Trong một nền kinh tế, các doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của địa phương, của một đất nước. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc tái cơ cấu lại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước theo chủ trương của Chính phủ là một đòi hỏi cấp bách để góp phần bảo đảm cho kinh tế vận hành và phát triển tốt.

Nguồn: Công thông tin điện tử Bình Thuận


Các Tin khác
    Thông thị trường thoáng thể chế, ra đại dương rồi không ở ao hồ nữa (02/07/2019)
    Điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (01/07/2019)
    Cần xây dựng những ′con sếu đầu đàn′ trong kinh tế tư nhân (03/05/2019)
    Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017: “Bình Thuận cần có cơ chế phù hợp, chính sách cụ thể để thu hút nhà đầu tư” (19/04/2017)
    PCI giảm 6 bậc, Bình Thuận cần làm gì để nâng cao thứ hạng? (20/03/2017)
    Trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt khó, vươn lên (19/05/2015)
    9 tháng nữa, hội nhập AEC: Doanh nghiệp Bình Thuận cần gấp rút tái cơ cấu. (16/03/2015)
    ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN. (29/12/2014)
    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Điểm sáng tại các khu công nghiệp Bình Thuận (02/07/2014)
    Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014. (29/05/2014)

HÌNH NỔI BẬT
HỘI VIÊN MỚI
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

 Tên :
 Mật khẩu: 

   

HÌNH NỔI BẬT
New Page 1
LOGO HỘI VIÊN
THỐNG KÊ WEBSITE

Đang trực tuyến: 24

Lượt truy cập: dem truy cap 3058765

Bản quyền thuộc Hội Doanh nghiệp
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP BÌNH THUẬN.
Địa chỉ: 282 Nguyễn Hội - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (062) 3831516
Email: vphiephoi@gmail.com, Website: www.doanhnghiepbinhthuan.vn
Thiết kế website bởi Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến Tính Thành - Mobile: 0917.668833