Đăng ký hội viên
Tìm kiếm  
New Page 1
 Phấn đấu xây dựng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững
Theo mục tiêu đề ra, Bình Thuận đang phấn đấu đạt số lượng doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm tăng 12,5% để đến năm 2021 toàn tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 4.500 doanh nghiệp hoạt động. Nhiều khả năng mục tiêu này sẽ hoàn thành bởi đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh hiện có có gần 4.260 doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh doanh thu (tăng 9,7% so với năm 2018)...Nhiều cơ chế, chính sách hướng về doanh nghiệp

 

Với tinh thần hướng về doanh nghiệp, các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, từ đó giúp doanh nghiệp vượt khó, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.

 

Về mặt bằng sản xuất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các Cụm công nghiệp, Khu chế biến nông sản tập trung cho doanh nghiệp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trình HĐND tỉnh thông qua; xem xét, quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh công khai quy hoạch diện tích đất cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, giới thiệu cho các doanh nghiệp về vị trí đất, ngành nghề phù hợp để các doanh nghiệp lựa chọn vị trí đầu tư.

 

Về chính sách tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cho vay các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có thể tiếp cận, lựa chọn dịch vụ, chi phí phù hợp và tùy theo khả năng tài chính mà các tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, để tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đến nay, nguồn vốn huy động đạt 38.771 tỷ đồng, tăng 14,17% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay đạt 56.702 tỷ đồng, tăng 22,21% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 16.956 tỷ đồng, tăng 24,88% so với đầu năm, chiếm 29,9% tổng dư nợ. Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 31.081 tỷ đồng, chiếm 54,8% tổng dư nợ, dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 858 tỷ đồng, chiếm 1% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 12.893 tỷ đồng, chiếm 22,7% tổng dư nợ.

 

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, điều này đã khẳng định tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn của ngành Ngân hàng cùng doanh nghiệp.

 

Hội nghị tập huấn, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

 

Đối với chính sách mở rộng thị trường và cải cách thủ tục hành chính, Sở Công Thương đã thực hiện đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuyển dần từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch đối với các mặt hàng nông sản của tỉnh, nhất là trái thanh long; tiếp tục triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; tham gia hội chợ thương mại, triển lãm để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và lĩnh vực, sản phẩm lợi thế ngành Công Thương. Cụ thể, trong năm 2019, Sở đã hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chuỗi sự kiện ngành Công thương khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tham gia Hội nghị công tác khuyến công và Hội chợ triển lãm sản phẩm tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây nguyên tại tỉnh Gia Lai; Hội nghị phát triển kinh tế miền trung tại Quy Nhơn; tham mưu UBND triển khai thực hiện Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”; Văn bản triển khai, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tận dụng tốt cơ hội khi Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); triển lãm Hội chợ Việt Bắc tại thành phố Thái Nguyên; Hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung tại Hà Giang; triển lãm để giới thiệu tiềm năng với sự tham gia của 19 thành viên.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đến nay, đã tiếp nhận 3.646 hồ sơ, đã giải quyết sớm, đúng hạn 3.582 hồ sơ, đạt 98,24%, có 01 hồ sơ trễ hẹn, còn 63 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, không có hồ sơ quá hạn xử lý; rà soát, cập nhật công khai 100% các thủ tục hành chính ở mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

 

Tháo gỡ khó khăn “giữ chân” doanh nghiệp

 

 

Bên cạnh những giải pháp quyết liệt tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp, công tác hỗ trợ doanh nghiệp của Bình Thuận vẫn còn một số rào cản nhất định, làm chậm sự phát triển của doanh nghiệp địa phương. Những khó khăn này chủ yếu là do cơ chế, chính sách chưa điều chỉnh kịp thời để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trong đó, có Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2018. Tuy nhiên, đến nay một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đề cập trong Luật hiện nay chưa triển khai thực hiện, trên thực tế do các quy định về pháp lý chưa hoàn thiện và thống nhất. Điển hình như chưa có mức thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp chung của Luật thuế. Bên cạnh đó, nhiều nội dung hỗ trợ lại đi kèm với những điều kiện không phù hợp, dẫn đến việc thực hiện không hiệu quả, không hỗ trợ đúng đối tượng cần được hỗ trợ, như chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, là phải đào tạo những người chuẩn bị khởi nghiệp (họ chưa thành lập doanh nghiệp) nhưng điều kiện là nhân sự đó phải được doanh nghiệp giới thiệu...

 

Để sớm giải quyết những khó khăn này, UBND tỉnh đã đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện và thống nhất nội dung giữa các Luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để địa phương có cơ sở triển khai hoạt động hỗ trợ.

 

Hiện nay, nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng với nhu cầu hỗ trợ ngày càng cao của các doanh nghiệp hiện nay; do đó UBND tỉnh đã đề nghị Trung ương xem xét, bố trí và hỗ trợ kinh phí cho tỉnh, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị, tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là việc tiếp cận tín dụng, bảo lãnh tín dụng hay hưởng ưu đãi về lãi suất vay, chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe đặt ra về vốn, về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Do vậy, Chính phủ cần có cơ chế đặc thù để các doanh nghiệp có thể tiếp cận các ưu đãi, khuyến khích các nhà đầu tư góp vốn đầu tư./.

 

                                                                       Nguồn: https://www.binhthuan.gov.vn/


Các Tin khác
    Thủ tướng: ′Cao tốc′ EVFTA sẽ nối gần Việt Nam với EU (07/08/2020)
    Hiệp định EVFTA: Hướng tới sự phát triển bền vững (31/07/2020)
    Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA (09/06/2020)
    100% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Hiệp định EVFTA (08/06/2020)
    “5 mũi giáp công” để phục hồi nền kinh tế (11/05/2020)
    Kịch bản phục hồi nền kinh tế với 5 mũi đột phá (06/05/2020)
    Doanh nghiệp cần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn (27/04/2020)
    Khẩn trương phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (27/04/2020)
    Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế (23/04/2020)
    EVFTA – cơ hội mới với Việt Nam giữa thách thức COVID-19 (13/02/2020)

HÌNH NỔI BẬT
HỘI VIÊN MỚI
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

 Tên :
 Mật khẩu: 

   

HÌNH NỔI BẬT
New Page 1
LOGO HỘI VIÊN
THỐNG KÊ WEBSITE

Đang trực tuyến: 41

Lượt truy cập: dem truy cap 3366415

Bản quyền thuộc Hội Doanh nghiệp
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP BÌNH THUẬN.
Địa chỉ: 282 Nguyễn Hội - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (062) 3831516
Email: vphiephoi@gmail.com, Website: www.doanhnghiepbinhthuan.vn
Thiết kế website bởi Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến Tính Thành - Mobile: 0917.668833