Đăng ký hội viên
Tìm kiếm  
New Page 1
 Hiệp hội Doanh nghiệp triển khai xét danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp Bình Thuận tiêu biểu năm 2017".
Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận triển khai đến toàn thể hội viên về khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017 nhân dịp kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10”...          Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận triển khai đến toàn thể hội viên về khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017 nhân dịp kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10”, theo công văn số 2837/ KHĐT-HTDN, ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Sở Kế hoạch & Đầu tư trình UBND tỉnh.

         1. Hình thức khen thưởng:

              UBND tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc phát triển doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 nhân “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

         2. Đối tượng khen thưởng:

          - Doanh nhân: Là lãnh đạo doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, đăng ký và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam; giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã.

         - Tập thể: Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

        

         3. Tiêu chí khen thưởng:

          3.1 Đối với Doanh nhân:

          Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp 3 năm liên tục trở lên, đạt được các tiêu chí như sau:

          -Có phẩm chất, đạo đức, tư cách tác phong tốt. Thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với doanh nghiệp, nội quy, quy chế ở đơn vị.

          -Năng động, sáng tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, có uy tín, ảnh hưởng tích cực đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

          -Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại năng suất hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm.

          -Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, quan tâm nâng cao trình độ tay nghề người lao động góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động của doanh nghiệp.

          -Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc bị xử lý hành chính về các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

          -Thực hiện tốt các chính sách, chế độ của Nhà nước quy định đối với người lao động theo luật định; tham gia tích cực và đóng góp các hoạt động xã hội do địa phương phát động.

        

         3.1 Đối với Doanh nghiệp:        

          - Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính. thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

          -Quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến kỹ thuật sản xuất kinh doanh tăng năng suất lao động, bảo vệ tốt môi trường làm việc và môi trường sinh thái.

          -Doanh nghiệp có bước phát triển mang tính đột phá và bền vững so với doanh nghiệp cùng ngành, nghề; có chiến lược phát triển trung và dài hạn. khả năng cạnh tranh cao.

-Tích cực tham gia phong trào bảo vệ anh ninh Tổ quốc, thực hiện tốt chế độ của Nhà nước đối với người lao động, việc làm ổn định và bảo đảm các điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Tham gia tích cực và đóng góp các hoạt động xã hội; không để xảy ra tình trạng đình công, bãi công tại doanh nghiệp.

          -Giữ vững uy tín của thương hiệu, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp.

          -Chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức quần chúng khác hoạt động có hiệu quả.

          -Tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.        

          

           Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 4125/UBND-VX ngày 18/8/2009 của UBND về điều kiện khen thưởng “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” và khen thưởng đột xuất hàng năm, đột xuất cho doanh nghiệp, đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp quy định doanh nghiệp được UBND tỉnh khen thưởng phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương; đóng góp cho Quỹ vì người nghèo, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ khắc phục thiên tai, bão lụt, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ Khuyến học, Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa theo các mức:

        

         + Doanh nghiệp siêu nhỏ > 5 triệu đồng/năm.

         + Doanh nghiệp nhỏ > 15 triệu đồng/năm.

         + Doanh nghiệp vừa > 30 triệu đồng/năm.

         + Doanh nghiệp lớn > 50 triệu đồng/năm.

(Các khoản đóng góp tham gia hoạt động xã hội nói trên phải có chứng từ hoặc xác nhận của đơn vị tiếp nhận).

        

        4. Quy trình xét bình chọn:

         - Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu phải được Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  đề cử bằng văn bản.

         - Doanh nhân, doanh nghiệp được đề cử phải có báo cáo thành tích theo mẫu đính kèm công văn này (có xác nhận của cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội).

        - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bình chọn, đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu theo nguyên tắc dân chủ, công khai.

        - Sở kế hoạch và Đầu tư lập hồ sơ đề nghị Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017.

       

      5. Thời gian thực hiện:

        - Hội viên gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Văn phòng HHDN, số 282 đường Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, chậm nhất là ngày 25/8/2017. Hồ sơ đóng thành 03 tập, gồm:

         

           + Đối với Doanh nhân:

              1/Báo cáo thành tích của doanh nhân (theo mẫu M1);

              2/Các giấy tờ chứng nhận đóng góp vào các hoạt động xã hội.

           

           + Đối với Doanh nghiệp:

              1/Báo cáo thành tích của doanh nghiệp (theo mẫu M2);

              2/Các giấy tờ chứng nhận đóng góp vào các hoạt động xã hội.

      

       - Từ ngày 26/8/2017 đến 30/8/2017: Văn phòng tổng hợp hồ sơ khen thưởng, trình BCH Hiệp hội doanh nghiệp họp xét đề cử và gửi hồ sơ về Hội đồng xét chọn, khen thưởng của tỉnh.

         Trong quá trình làm hồ sơ nếu chưa rõ vấn đề gì thì trực tiếp trao đổi lại với Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp hoặc điện thoại số 02523831516; DĐ Ngô Xuân Danh 0933 789 594.

 

Mẫu 1 - Báo cáo thành tích khen thưởng Doanh nhân.

Mẫu 2 - Báo cáo thành tích khen thưởng Doanh nghiệp.

VP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP BÌNH THUẬN


Các Tin khác
    Chúc mừng các Doanh nhân, doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 2019 (14/10/2019)
    Khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019 (14/10/2019)
    Hiệp hội Doanh nghiệp triển khai xét "Doanh nhân, Doanh nghiệp Bình Thuận tiêu biểu" năm 2019 (06/08/2019)
    Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10): UBND tỉnh khen thưởng 10 doanh nghiệp và 15 doanh nhân Bình Thuận (15/10/2018)
    CLB Nữ doanh nhân Bình Thuận: Gần 2 tỉ đồng ủng hộ từ thiện và an sinh xã hội (22/01/2018)
    23 cá nhân và 10 tập thể được tôn vinh, ngày doanh nhân Việt Nam (16/10/2017)
    CLB Nữ Doanh nhân Bình Thuận: Hơn 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (24/10/2016)
    Long trọng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (14/10/2016)
    Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10): Doanh nhân tiêu biểu và những nỗ lực đưa doanh nghiệp vươn lên (14/10/2016)
    Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp (14/10/2016)

HÌNH NỔI BẬT
HỘI VIÊN MỚI
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

 Tên :
 Mật khẩu: 

   

HÌNH NỔI BẬT
New Page 1
LOGO HỘI VIÊN
THỐNG KÊ WEBSITE

Đang trực tuyến: 32

Lượt truy cập: dem truy cap 3323400

Bản quyền thuộc Hội Doanh nghiệp
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP BÌNH THUẬN.
Địa chỉ: 282 Nguyễn Hội - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (062) 3831516
Email: vphiephoi@gmail.com, Website: www.doanhnghiepbinhthuan.vn
Thiết kế website bởi Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến Tính Thành - Mobile: 0917.668833