Đăng ký hội viên
Tìm kiếm  
New Page 1
 Hiệp hội Doanh nghiệp Bình Thuận triển khai bình xét "Doanh nhân, Doanh nghiệp Bình Thuận tiêu biểu" năm 2020
Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận triển khai đến toàn thể hội viên về khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu liêm chính năm 2020 nhân dịp kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10”...Thực hiện Kế hoạch số 3537/KH-KHĐT-HTDN, ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tỉnh Bình Thuận V/v: Tổ chức Kỷ niệm niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10” và tuyên dương, khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, liêm chính tỉnh Bình Thuận năm 2020 và nội dung cuộc họp triển khai vào ngày 24/8/2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tỉnh Bình Thuận. Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận triển khai đến toàn thể hội viên như sau:

1. Hình thức khen thưởng:

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, liêm chính góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 nhân “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.             

2. Đối tượng khen thưởng:

- Doanh nhân: Là lãnh đạo doanh nghiệp giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp.

- Tập thể: Doanh nghiệp.

3. Tiêu chí khen thưởng:

3.1. Đối với Doanh nhân: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt các tiêu chí sau: 

+ Năng động, sáng tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Có sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại năng suất hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm. Trung thực, liêm chính trong kinh doanh.

+ Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến người lao động theo Luật định. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động.

+ Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí và nghĩa vụ công dân nơi cư trú, đồng thời tham gia tích cực và đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội do địa phương phát động (*).

+ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ trong công khai, minh bạch dưới mọi hình thức các chế độ chính sách có liên quan của doanh nghiệp đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp.

3.2. Đối với Doanh nghiệp: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đạt các tiêu chí sau:

+ Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, năm sau cao hơn năm trước. Doanh thu hàng năm tăng 10% trở lên. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 10% trở lên (đối với doanh nghiệp xuất khẩu).

+ Giữ vững uy tín của thương hiệu, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

+ Doanh nghiệp có bước phát triển mang tính đột phá và bền vững so với doanh nghiệp cùng ngành, nghề; có chiến lược phát triển trung và dài hạn, khả năng cạnh tranh cao. Luôn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động.

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước như: Thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản thu khác đối với người lao động theo quy định hiện hành.

+ Bảo vệ tốt môi trường làm việc và môi trường sinh thái. Tại doanh nghiệp không để xảy ra tình trạng đình công, bãi công.

+ Thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ trong công khai, minh bạch dưới mọi hình thức các chế độ chính sách có liên quan của doanh nghiệp đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp.

+ Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp, đồng thời tham gia tích cực và đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội do địa phương phát động (*).

- Tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể (bao gồm: Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên CSHCM) hàng năm được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (Đối với các doanh nghiệp có tổ chức Đảng và các đoàn thể).

 * Lưu ý:

- Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

- (*) Tham gia tích cực và đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội do địa phương phát động như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ phòng chống thiên tai, bão lụt, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ Khuyến học, Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, Qũy ủng hộ phòng chống dịch Covid-19... Mức đóng góp thực hiện theo quy định tại Công văn số 4125/UBND-VX, ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh theo các mức:

         + Doanh nghiệp siêu nhỏ > 5 triệu đồng/năm.

         + Doanh nghiệp nhỏ > 15 triệu đồng/năm.

         + Doanh nghiệp vừa > 30 triệu đồng/năm.

         + Doanh nghiệp lớn > 50 triệu đồng/năm.

(Các khoản đóng góp tham gia hoạt động xã hội nói trên phải có chứng từ hoặc xác nhận của đơn vị tiếp nhận).

- Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đối với chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2020 có thể xét theo những tiêu chí sau: doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động có doanh thu; chấp hành tốt quy định về trả lương cán bộ nhân viên, nộp thuế và BHXH đầy đủ; (không xét % tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2020).

- Trong một năm, một đối tượng chỉ tham dự một danh hiệu, giải thưởng.

- Khi xét khen thưởng doanh nhân tiêu biểu phải căn cứ vào thành tích đạt được của đơn vị do doanh nhân đó lãnh đạo.

- Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu 01 và Mẫu 02 đính kèm.

4. Quy trình xét bình chọn:

- Doanh nhân, doanh nghiệp đề cử Khen thưởng phải có báo cáo thành tích theo mẫu đính kèm công văn này (có xác nhận của cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội).Mỗi hồ sơ lập thành 02 bản.

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bình chọn, đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu theo nguyên tắc dân chủ, công khai.

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổng hợp hồ sơ đề cử bằng văn bản việc xét bình chọn Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đề nghị Khen thưởng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Hội đồng bình xét.

- Hội đồng  Khen thưởng xét lập hồ sơ đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2020.

+ Đối với Doanh nhân:

1/ Báo cáo thành tích của doanh nhân (theo mẫu M1).

2/ Các giấy tờ chứng minh đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội (năm 2019 và 2020).

3/ Xác nhận của Cơ quan Thuế, BHXH đến 6 tháng 2020.

4/ Bảng photocopy Bằng khen các cấp từ năm 2019 đến nay (nếu có).

+ Đối với Doanh nghiệp:

1/ Báo cáo thành tích của doanh nghiệp (theo mẫu M2).

2/ Các giấy tờ chứng minh đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội (năm 2019 và 2020).

3/ Xác nhận của cơ quan Thuế, BHXH đến 6 tháng 2020.

4/ Bảng photocopy Bằng khen các cấp từ năm 2019 đến nay (nếu có).

5. Thời gian thực hiện:

- Hội viên gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Văn phòng HHDN, số 282 đường Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, chậm nhất đến ngày 05/9/2020. Hồ sơ đóng thành 02 tập.

- Từ ngày 06/9/2020 đến  09/9/2020: Văn phòng tổng hợp hồ sơ khen thưởng, trình BCH Hiệp hội doanh nghiệp họp xét đề cử và gửi hồ sơ về Hội đồng xét chọn, khen thưởng của tỉnh.

Trong quá trình làm hồ sơ nếu Doanh nghiệp chưa rõ vấn đề gì thì trực tiếp trao đổi lại với Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp hoặc điện thoại số 0252.3831516; DĐ Ngô Xuân Danh 0933 789 594./.

 Mẫu 1 - Báo cáo thành tích khen thưởng Doanh nhân.

Mẫu 2 - Báo cáo thành tích khen thưởng Doanh nghiệp.

VP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP BÌNH THUẬN


Các Tin khác
    Thủ tướng Chính phủ gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (08/03/2022)
    Nữ doanh nhân thầm lặng làm việc thiện (20/10/2021)
    Tạo hình ảnh đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân (13/10/2021)
    Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (13/10/2021)
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam (08/10/2021)
    Triển khai hồ sơ xét tặng Danh hiệu "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020" - Cúp Bông Hồng Vàng. (13/05/2021)
    Tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp (13/10/2020)
    BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2020 (12/10/2020)
    Chúc mừng các Doanh nhân, doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 2019 (14/10/2019)
    Khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019 (14/10/2019)

HÌNH NỔI BẬT
HỘI VIÊN MỚI
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

 Tên :
 Mật khẩu: 

   

HÌNH NỔI BẬT
New Page 1
LOGO HỘI VIÊN
THỐNG KÊ WEBSITE

Đang trực tuyến: 16

Lượt truy cập: dem truy cap 3788590

Bản quyền thuộc Hội Doanh nghiệp
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP BÌNH THUẬN.
Địa chỉ: 282 Nguyễn Hội - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (062) 3831516
Email: vphiephoi@gmail.com, Website: www.doanhnghiepbinhthuan.vn
Thiết kế website bởi Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến Tính Thành - Mobile: 0917.668833